„Je jen jeden buddhismus“

BHANTE DHAMMADÍPA
Shanta Vana

Buddhistické centrum Lesní klid (Shanta Vana)

Ctihodný Dhammadípa se rozhodl šířit Buddhovo poselství v Evropě. Za tímto účelem založil Buddhistické centrum Lesní klid s cílem poskytnout prostor pro studium a praxi jak buddhismu, tak i dalších duchovních směrů, které buddhistickou nauku podporují či jsou s ní v souladu. Název centra pochází ze sanskrtu, jednoho z kanonických jazyků buddhismu. Shanta Vana lze přeložit do češtiny jako "lesní klid" či "utišený les".

Místo

Centrum sídlí v obci Malá Skála (místní části Bobov – Vransko). Jedná se o tři budovy čp. 431 (horní chalupa – béčko), če. 597 (hájenka – céčko) a če. 676 (chatička). V případě nedostatku místa k ubytování dává Bhante Dhammadípa k dispozici i svou chalupu (dolní chalupa – áčko).

Naše vize

Duchovní otec centra, ctihodný Dhammadípa věří, že příchod buddhismu na Západ nám dává šanci znovu pochopit jedinost tohoto učení. Právě díky univerzálnosti buddhismu se pohledy různých tradic vzájemně nevylučují, nýbrž doplňují jako ony pověstné různé prsty ukazující na stejný Měsíc. Byť centrum provozuje náboženská společnost Théravádový buddhismus, neznamená to, že místo bude vyhrazené pouze jednomu buddhistickému směru. Naopak v souladu s tezí ctihodného Dhammadípy „je jen jeden buddhismus“, by mělo centrum sloužit všem buddhistickým školám, které se shodnou na základním etickém rámci a společných buddhistických principech.

Nejnovější příspěvky