23 března, 2023

Přihláška na kurz (nebo hromadný pobyt)

Pokud organizátor akce neuvedl jinak, místo na příslušném kurzu si nejprve rezervujte na e-mailu shantavana@sasana.cz. Po potvrzení rezervace prosím vyplňte níže uvedený formulář. Jeho vyplněním je vaše přihláška považována za závaznou.

Údaje označené hvězdičkou jsou povinné, jelikož jako plátce místního poplatku z pobytu jsme je povinni evidovat podle zákona o místních poplatcích. K údajům budou mít přístup pouze osoby zajišťující ubytování a orgány veřejné moci provádějící kontrolu evidence (zejména obec Malá Skála).

Před vyplněním formuláře si prosím seznamte s návštěvním řádem centra a informacemi a pravidly pro účastníky kurzů. V případě neformální hromadné akce se pravidla pro účastníky kurzů použijí přiměřeně.